Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pokoleniefit.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§2

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Patrycja Sobieska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pokolenie Fit Patrycja Sobieska, adres do doręczeń: Sowińskiego 11a/18, 14-500 Braniewo, NIP: 9880284200, REGON: 526314949, adres poczty elektronicznej: kontakt@pokoleniefit.pl (dalej: Administrator).                    

§3

Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu: 
 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • umożliwienia logowania do Serwisu,
 • podejmowania działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, np. przesyłanie ofert na jego żądanie,
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy; komunikatory na portalach społecznościowych itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty Administratora,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

§4

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

§5

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

 1. Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:
 1. W związku z prowadzeniem powyższych profili Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników w związku z dokonaniem przez nich subskrypcji fanpage’y lub kanałów Administratora w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Użytkownika komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale,   a także w związku z przesyłaniem wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:
 • identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 • dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Użytkownika dobrowolnie pod postami Administratora;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Użytkownikiem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 • dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili lub kanałów Administratora w mediach społecznościowych.

§6

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
 1. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

§7

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym  z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym  z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§8

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@pokoleniefit.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

§9

Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych  i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

§10

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

§11

                                                  Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.